fbpx

Odblokuj se!

a začni žít život podle svých pravidel.

Budíš se každý den s přáním, aby se tvůj život odvíjel jinak?

Máš pocit, že se tolik snažíš, ale výsledky nikde?

Cítíš se často pod obrovským tlakem, ze kterého toužíš uniknout?

Přijde ti to povědomé?

Q
Tak moc se snažíš, ale výsledky nikde.
Q
Máš za sebou tolik nezdaru, že už ani nevěříš v jakoukoliv pozitivní změnu.
Q
Žiješ doslova v módu přežití a chvíli oddechu zažíváš je 2x ročně na dovolené.
Q
Když máš konečně volno, tvoje tělo onemocní.
Q
Emoce ti lítají jak na houpačce a slovo vyrovnanost znáš jen z článků v časopise.
Q
Kadý den se budíš s přáním, aby dnešní den vypadal už konečně jinak.
Q
I když se snažíš víc a víc, pocit radosti a pohody se pouze vzdaluje.
Q
Zkoušíš vše možné jen abys konečně prolomila ten začarovaný kruh.
Q
Porovnáváš se s ostatními a máš pocit, že jen tobě se nedaří. Jen ty jsi ta neschopná, co nestíhá a nezvládá.

Vím, jaké to je, cítit se

líná, i když jsem pracovala dlouho do noci a dovolená pro mě téměř neexistovala.
neschopná, protože moje urputná snaha neodpovídala výsledkům.
přepracovaná, protože strach z nestíhání mi nedovolil odpočívat.
bezradná, protože jsem přeskakovala od jedné zázračné metody ke druhé a nedokázala u ničeho vydržet.

Po několika letech úsilí mi konečně došlo, co dělám špatně.

Přišel moment, kdy jsem si řekla A DOST. Takhle už to dál nechci.
Udělala jsem v sobě jedno zlomové rozhodnutí.

Nastoupila jsem cestu k sobě samé a můj život se zásadně proměnil.

Přestala jsem se hnát vpřed.
Cítím klid a důvěru, ať jsou vnější okolnosti jakékoliv.

Moje selhání jsou mi teď vítaným ukazatelem dalšího směřování. Oceňuji se za každý malý krůček vpřed.

Na místo hledání odpovědí venku jsem se začala na prvním místě ptát A JAK TO MÁM JÁ?

Chceš vědět, jaké bylo tehdy mé rozhodnutí? Prozradím ti ho za chvilku.

POJĎ SI TEĎ SE MNOU PŘEDSTAVIT, KAM TAKOVÉ ROZHODNUTÍ MŮŽE ZAVÉST PRÁVĚ TEBE:

Ten obrovský balvan tlaku se konečně odvalil a ty můžeš volně dýchat.
Vstáváš s radostí a zvědavostí, co jedinečného ti nový den přinese.
Oceňuješ se za své úspěchy stejně jako za své chyby. Obojí ti pomáhá tvořit si lepší život.
Víš, kdo jsi a jaké jsou tvé potřeby. Přestáváš hledat odpovědi venku a nacházíš je uvnitř sebe.
Víš, že když jsi spokojená ty, je spokojené i tvé okolí.
Dopřáváš si pravidelný odpočinek, který si dokážeš užít a uvolnit se do něj.
Nesnažíš se kontrolovat každý svůj krok.
Už se nesrovnáváš a naopak vnímáš jedinečnost každé z nás.

Proč se vlastně toto vše musíme učit znovu?

Kdy jsme zapomněly radovat se ze světa a vidět v sobě i každém tvoru malý zázrak?
Odpověď asi nebude velkým překvapením: škola, výchova, společnost.

» Když jsi vyjádřila svůj názor, byla jsi hubatá. «
» Když jsi chtěla následovat své rytmy, byla jsi líná. «
» Když ses nejdříve chtěla postarat o sebe, byla jsi sobecká. «

Základní hodnotou je poctivá a tvrdá práce.

Lehkost značí nedostatek snahy a úsilí.
Uspokojení si zasloužím pouze tehdy, když dřu. Sebehodnota je následně přímo úměrná životním úspěchům a tak z chyb máme doslova hrůzu.

Vyvíjíme na sebe obrovský tlak, který nám říká:

NEJSI V POŘÁDKU.

TVOJE SNY JSOU NEREÁLNÉ.

JAK CHCEŠ ŽÍT, NENÍ SPRÁVNÉ.

Myslela jsem si, že prostě nemám dost silnou vůli.

Do programu jsem vstupovala ve stavu, kdy se můj život točil v kruhu urputného snažení, odporu, neúspěchu a následné frustrace z neúspěchu. Myslela jsem si, že prostě nemám dost silnou vůli, abych vytrvala ve svých návycích a posouvala se dál. Že ti úspěšní a disciplinovaní mají prostě nějaké osobnostní vlastnosti, které já nemám a tím pádem se musím spolehnout na to, že se věci nějak vyvinou samy.

V programu jsem mimo jiné i zjistila, proč se mi nedařilo tak dlouho si kladné návyky vytvořit. Obsahuje mnoho užitečných nástrojů, které pomohou opravdu každému, kdo se chce někam pohnout a je ochotný na sobě pracovat. 

Lenka má navíc skvělý dar jít rovnou k jádru věci a popsat problematiku opravdu jednoduše ale výstižně. Účastnicím se aktivně věnuje v průběhu celého programu s laskavostí i příjemným povzbuzením.

 

Anička, účastnice programu Odblokuj se v roce 2021

Co tedy bylo mé rozhodnutí?

 

Konečně jsem si uvědomila, že nikdo jiný nežije můj život.

Převzala jsem plně odpovědnost za vše, co se mi v životě děje revolučním způsobem.

Na místo více práce a úsilí jsem si dovolila chybovat a selhávat tolik, kolik bylo potřeba. Díky tomu jsem dostala možnost poznat sebe sama. Kdo se uvnitř skrývá a jaké jsou mé naučené programy.

Začala jsem pozorovat nejen svoje myšlenky ale především své tělo.

Už jsem měla dost všeho tlaku, který jsem na sebe roky vyvíjela. Rozhodla jsem se, že:

„Když to nepůjde lehce, tak to nepůjde vůbec.“

Najednou se z tlaku se uvolnila obrovská energie, kterou jsem vložila do tvoření.

 Naučila jsem se být se všemi nepříjemnými pocity a díky tomu začala poznávat, kudy vede nejkratší cesta k proměně. Odstranila jsem ze své cesty ten největší blok – sebe sama. Tlak na to, že TO musím zvládnout.

Přesně tuto volnost chci dopřát i tobě v programu Odblokuj se!

Odblokuj se! není návod na život. Neřekne ti, co máš dělat a jak je to správně, protože to víš jen ty. Poskytne ti ale jiný pohled na sebe sama a dodá nástroje, které ti pomůžou překonat své limity a omezení, které teď sama NEMŮŽEŠ VIDĚT.

Propojíš svoji mysl i tělo tak, že se vydáš cestou radosti a touhy, na místo tlaku a boje.
Zní ti to jako kacířská myšlenka? Tak čti dál.

„Nikdy nezměníš svůj život, dokud nezměníš to, co prožíváš denně.“

Lenka Adámková,

autorka programu a tvoje průvodkyně

Jsem koučka, motivátorka, trenérka mysli pro ženy a také tanečnice s téměř 20letou praxí.

Tvořím kurzy a programy, které propojují tělo a mysl, tanec a seberozvoj. Vedu kurzy a semináře intuitivního tance, kde učím ženy, jak skrze tělo zpomalit a naladit se opět na sebe sama.

Žene mě velká vnitřní touha otevírat ostatním ženám cestu k sobě samé, cestu radosti a svobody.

Ráda využívám typologie, protože mi umožňují poznávat, co je moje přirozenost a kde jsem se naopak nastrkala do cizích škatulí.

LENKA ADÁMKOVÁ

autorka programu a tvoje průvodkyně

Jsem koučka, motivátorka, trenérka mysli pro ženy a také tanečnice s téměř 20letou praxí.

Tvořím kurzy a programy, které propojují tělo a mysl, tanec a seberozvoj. Vedu kurzy a semináře intuitivního tance, kde učím ženy, jak skrze tělo zpomalit a naladit se opět na sebe sama.

Žene mě velká vnitřní touha otevírat ostatním ženám cestu k sobě samé, cestu radosti a svobody.

Ráda využívám typologie, protože mi umožňují poznávat, co je moje přirozenost a kde jsem se naopak nastrkala do cizích škatulí.

Hodnota celého 5měsíčního programu je 26.000 Kč.

Ty ale teď můžeš do programu vstoupit za zlomek této ceny.

Tak čti dál.

ALE Co kdybys díky tomu
Poznala, jak následovat tu svoji vlastní cestu životem a dokázala si ji ustát i navzdory tlaku okolního světa?
Naučila se naslouchat své vnitřní pravdě jako svému nejniternějším kompasu?
Dokázala propojit mysl s tělem pro skutečně trvalé změny a konečně přestala sama se sebou bojovat?
Nahradila ten obrovský tlak nejen přílivem radosti a energie, ale i klidu a hluboké důvěry?
Získala individuální péči a podporu pro to nejkřehčí období pochybností a změn?

Jaká cena za život bez omezení a tlaku by byla už příliš vysoká?

Co když ta skutečná cena, kterou platíš každý den, kdy toto vše ještě nežiješ, je tvoje ZDRAVÍ, tvoje VZTAHY a tvůj KLID?

JAKÝM TÉMATŮM SE BUDEME VĚNOVAT?

1. měsíc

Propoj mysl s tělem

Poznáš ty nejdůležitější nástroje pro práci s myslí a s tělem a naučíš se vše okamžitě používat v praxi.

Pochopíš souvislost mysli a těla a začneš objevovat svoji cestu k úspěchu.

Naučíš se, jak využívat vizualizace tak, aby fungovaly právě tobě.

2. měsíc

Nalaď se na svůj vnitřní kompas

Ujasníš si, kdo skutečně jsi a kým se chceš doopravdy stát.

Vymaníš se z názorů svého okolí i společnosti a začneš se řídit svým vlastním kompasem.

Naučíš se komunikovat se svým Vyšším já a odlišit jeho hlas od hlasu vnitřních sabotérů.

2. měsíc

Nalaď se na svůj vnitřní kompas

Ujasníš si, kdo skutečně jsi a kým se chceš doopravdy stát.

Vymaníš se z názorů svého okolí i společnosti a začneš se řídit svým vlastním kompasem.

Naučíš se komunikovat se svým Vyšším já a odlišit jeho hlas od hlasu vnitřních sabotérů.

3. měsíc

Pečuj o svoji energii

Seznámíš se detailně s projevy mužské a ženské energie a nahradíš tlak důvěrou.

Naučíš se, jak pomocí různých technik pečovat pravidelně o svoji energii.

Poznáš, jak pracovat s odporem i neustálým perfekcionismem.

4. měsíc

Vezmi si nazpět čas

Vymažeš nefunkční přesvědčení, které ti brání žít život beze spěchu.

Pochopíš, jak pracovat se svými rytmy a proč tak často prokrastinuješ.

Naučíš se vytvářet si v životě prostor, aby ses konečně mohla volně nadechnout.

4. měsíc

Vezmi si nazpět čas

Vymažeš nefunkční přesvědčení, které ti brání žít život beze spěchu.

Pochopíš, jak pracovat se svými rytmy a proč tak často prokrastinuješ.

Naučíš se vytvářet si v životě prostor, aby ses konečně mohla volně nadechnout.

Každý měsíc obsahuje

2 moduly s instruktážními videi k tématu v délce 5-10 minut. Krátká videa se ti budou snadno zařazovat do tvého běžného režimu a maximum času strávíš mimo obrazovku.
2x Zoom koučinkové setkání skupiny v délce 1 hodiny pro skutečně individuální péči a podporu.
Pracovní listy s otázkami, které ti pomohou porozumět sebe sama a pochopit svoji vlastní cestu.
Techniky na propojení se svým tělem, díky kterým se naučíš následovat své pocity a proud energie.
Podpůrná skupina na Facebooku pro možnost okamžité zpětné vazby, ujasnění myšlenek a sdílení.

Co ještě potřebuješ vědět:

Program je umístěn přehledně ve členské sekci na webu.
Obsah se ti odkrývá postupně. Každé 2 týdny jeden modul.
Přístup k programu ti zůstane 1 rok.
Přístup do FB skupiny získáváš na 5 měsíců. 
Program je koncipovaný na 4 měsíce, 5. měsíc je určený pro integraci.

Cítila som zmenu už po prvom týždni.

Je to ako jarné upratovanie v mojej hlave, odhaľujem dávnych bubákov a učím sa s nimi skamarátiť alebo ich vyhnať.

Mám veľmi rada Lenkiny video príhovory. Nejakým spôsobom ma ukľudňujú a otvárajú mi oči a obzory. Niektoré myšlienky a metódy som poznala, ale počuť ich z iných úst, možno inými slovami, im aj tak dalo odlišnú perspektívu. A našlo sa aj kopa nových myšlienok a aha momentov, keď mi koliečka zaklapli samé, niečo v hlave cinklo a inde sa zasvietilo.

Veľmi ma baví práca s úlohami, ktoré nám zadávaš, vraciam sa k nim aj spätne a nachádzam iné pohľady. Viem, že toto je len začiatok zmeny a že to bude ešte veľa práce, ktorú budem musieť pomaly po kúskoch zvládnuť až po kurze. Ale už len to uvedomenie mnohých vecí mi vlastne pomohlo cítiť sa viac v pohode a mať chuť objavovať, čo ešte ďalšie môžem zmeniť a čo je s čím prepojené. Vlastne som cítila zmenu už po prvom týždni.

Skvelá je aj práca v malej skupinke a zdieľanie myšlienok a zistení. Tam som tiež už objavila nejeden poklad. Som veľmi rada, že som sa na tento kurz po dlhom odhodlávaní dala. Ďakujem, že to pre nás robíš.

Andrea, účastnice programu Odblokuj se! v roce 2021

Nachystala jsem pro tebe také dva BONUSY 

Úvod do Human Designu

Tento nástroj ti pomůže pochopit svoji jedinečnost skrze poznání,

* co přinášíme světu,
* jak činit rozhodnutí,
* jak pracovat se svojí energií,
* a mnoho dalšího.

CHECKLIST VYPNI HLAVU

Seznam 10 jednoduchých technik jak se okamžitě dostat z hlavy do těla, zpomalit a vrátit se do svého středu.

Hodnota celého programu je 26.000 Kč.

Tvoje cena je dnes pouze
18.900 Kč.

Můžeš si vybrat platbu naráz nebo na 4 splátky.

Tento program jsem vytvořila pro ženu, která

není ochotná tolerovat svůj současný stav a chce pro sebe změnu.
se chce osvobodit od zažitých představ, jak žít svůj život správně.
je vnitřně odvážná, ale potřebuje svoji odvahu probudit i navenek.
se chce cítit skutečně svobodná a chce si tvořit život podle svých pravidel.
Kdy program začíná a končí?

Přístup k 1. modulu získáváš ihned po zaplacení. Moduly se ti budou otvírat postupně obtýden po dobu 4 měsíců. 5. měsíc je pro integraci a máš nadále moji podporu jak ve skupině, tak přes Zoom.

Kolik času mi to zabere?
Inu tolik, kolik do toho vložíš. Více času neznamená nutně lepší výsledky. Některé myšlenky potřebují dlouhodobě zrát. Budování návyků a poznávání sebe sama je pak celoživotní proces. Nejdeme na kvantitu, ale na kvalitu. Vybírám pro tebe pouze ty nejdůležitější informace a cvičení.

Videa jsou tedy krátká a to nejdůležitější je tvoje bdělá pozornost během každodenních činností.  Mým velkým cílem je nastavit program tak, aby byl zvládnutelný. Přesně tak jsem ho i vytvořila a jsem si jistá, že ho zvládneš.

Jak moc se musím zapojit? Co když nebudu stíhat?
Nestíhání, perfekcionismus, odkládání, …

Celý program je vlastně odrazem tvého života a díky tomu i perfektním tréninkovým polem zpracovat jakékoliv bloky, které se ti v programu projeví.

Nejdůležitější v celém procesu je tvoje pozornost. Nejedeme na výkon, ale pracujeme na trvalé a udržitelné proměně. Vše tě naučím v programu.

Necítím se na program teď připravená. Myslím, že to zvládnu sama.
Když čekáme na ten správný okamžik, na správné podmínky a až budeme připraveni, strávíme život v čekárně. Ideální podmínky prostě neexistují.

Pocit zvládnu to sama je, stejně jako čekání, forma vnitřního sabotérství. Oddalujeme samy sebe od úspěchu, od svého vysněného života.

Přesně o tom je program Odblokuj se! Jsi připravená tehdy, kdy se sama rozhodneš.

Nerada sdílím své pocity s ostatními. Můžu si programem procházet sama bez interakce s ostatními?
Ano, to samozřejmě můžeš, ale ochudila by ses o velmi významnou součást a benefit tohoto programu a to je vzájemná podpora a inspirace. Mnohokrát se mi opakovaně potvrdilo, jak vzájemné sdílení a skupinové koučovací setkání pomáhají všem. Proto je Odblokuj se! primárně skupinový program.